Умови використання Foodbay.com

Ця Угода регулює відносини між ТОВ «ФУДБЕЙ ТРЕЙД» («Foodbay») і користувачем мережі Інтернет («Користувач»), що виникають при використанні інтернет-ресурсу www.Foodbay.com («Foodbay»), на зазначених умовах в Угоді.

Повним і беззастережним прийняттям цієї пропозиції Foodbay в адресу Користувача про укладення договору є вчинення Користувачем дій, спрямованих на використання Foodbay, в тому числі, пошук, перегляд або подача оголошень, реєстрація на сайті, направлення повідомлень через форму зв'язку та інші дії по використанню функціональності Foodbay.

Угода може бути змінена Foodbay в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення про це Користувача. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення на Foodbay, якщо у Foodbay прямо не зазначено інше. Регулярне ознайомлення з діючою редакцією Угоди є обов'язком Користувача.

Використання Foodbay після вступу в силу нової редакції Угоди означає згоду з нею Користувача та застосування до нього в повному обсязі положень нової редакції.

Чинна редакція даної Угоди доступна за адресою http://foodbay.com/agreement.html

1. Терміни та визначення:

У цій Угоді терміни, які наведені нижче, мають наступне значення:

Foodbay - Товариство з обмеженою відповідальністю «ФУДБЕЙ ТРЕЙД», ОГРН - 5177746382083

Foodbay та/або Сайт - Інтернет-ресурс, що представляє собою сукупність тих, що містяться в інформаційній системі інформації та об'єктів інтелектуальної власності (в тому числі, програма для ЕОМ, база даних, графічне оформлення інтерфейсу (дизайн) та ін.), доступ до якого забезпечується з різних пристроїв, підключених до мережі Інтернет, за допомогою спеціального програмного забезпечення для перегляду веб-сторінок (браузер) за адресами www.Foodbay.com та m.Foodbay.com (включаючи домени наступних рівнів, що належать до адреси) або Мобільних додатків.

Користувач - відвідувач ресурсів мережі Інтернет, у тому числі Foodbay.

Угода - дана Угода, Умови розміщення оголошень і інші правила та документи, що регламентують роботу Foodbay або визначають порядок використання Сервісів, які опубліковані на Сайті.

Сервіси - функціональні можливості, служби, послуги, інструменти, доступні для Користувачів на Foodbay.

Мобільний додаток - програмне забезпечення для портативних (мобільних) пристроїв, встановлене або завантажене Користувачем на такі пристрої за допомогою різних програмних платформ, призначене для доступу до Foodbay.

Товар - будь-який товар, продукт, послуга, пропозиція про роботу або інша пропозиція, щодо якого Користувач розміщує на Foodbay Оголошення.

Оголошення - інформаційне повідомлення з пропозицією про Товар (включаючи контактну інформацію, фотографії та будь-яку супутню інформацію), що розміщується Користувачем на Foodbay, адресована невизначеному колу осіб.

Продавець - Користувач, що розміщує на Foodbay Оголошення з пропозицією укласти угоду щодо Товару.

Покупець - Користувач, що здійснює перегляд розміщеного Продавцем Оголошення, взаємодія з Продавцем щодо Товару та/або укладає угоду з Продавцем.

Облікові дані - унікальний логін (адрес електронної пошти) і пароль, які було створено Користувачем самостійно в процесі Реєстрації на Сайті або змінені в подальшому Користувачем через Особистий кабінет, використовувані для доступу в Особистий кабінет після авторизації Користувача на Foodbay.

Особистий кабінет - персональний розділ Користувача на Foodbay, пов'язаний з обліковим записом Користувача на Сайті, в якому Користувач має доступ до керування окремими Сервісами Foodbay, у тому числі їх замовлення, підключення / відключення, на запропонованих Foodbay умовах.

Реєстрація - сукупність дій Користувача у відповідності з зазначеними на Foodbay інструкціями, включаючи надання Облікових даних та іншої інформації, що здійснюються Користувачем з використанням спеціальної форми інтерфейсу Foodbay з метою формування Особистого кабінету та отримання доступу до окремих Сервісів Foodbay.

Інформація - будь-які матеріали та відомості, що надаються Користувачем Foodbay у зв'язку з використанням Foodbay.

2. Загальні положення. Доступ до сервісів Сайту

2.1. Foodbay пропонує Користувачеві на умовах цієї угоди скористатися доступними на Foodbay Сервісами, включаючи розміщення, пошук і перегляд Оголошень і іншими пропонованими на Сайті Сервісами. Щодо використання окремих Сервісів Foodbay можуть бути встановлені додаткові умови, правила та обмеження. Foodbay вправі в будь-який час переглядати або змінювати умови надання Сервісів, доповнювати, змінювати, обмежувати, розширювати функціональні можливості Сайту і/або Сервісів, в тому числі умови доступу Користувача до Сервісів або окремим функціональним можливостям Сайту.

2.2. Сервіси надаються Користувачеві безкоштовно, якщо інше не зазначено спеціально.

2.3. Надання окремих Сервісів може регулюватися спеціальними правилами та/або угодами, які є невід'ємною частиною цієї угоди, в тому числі Умовами розміщення оголошень, іншими умовами і правилами, індивідуальними угодами, складеними у письмовій формі і підписані Foodbay і Користувачем. У разі суперечності чи невідповідності між текстом цієї Угоди і спеціальними правилами та/або угодами застосуванню підлягають останні.

2.4. Сайт Foodbay є майданчиком, що дозволяє Продавцям самостійно на свій страх і ризик розміщувати пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб на вчинення правочину щодо Товару, яким Продавець має право розпоряджатися (робити пропозиції), а Покупцям приймати на свій розсуд і під свою відповідальність пропозиції, розміщені на Сайті Продавцями, укладаючи відповідну угоду з Продавцем.

Foodbay не є організатором угоди, Покупцем, Продавцем, посередником, агентом або представником будь-якого Користувача та/або іншою заінтересованою особою, стосовно пропонованої/укладеної між Користувачами угоди. Всі здійснювані, завдяки розміщенню Оголошення на Сайті, угоди між Користувачами укладаються і виконуються без прямої чи непрямої участі Foodbay.

2.5. Незалежно від факту Реєстрації або авторизації Користувача на Сайті, використання Сайту, включаючи перегляд розміщеної на Сайті інформації, означає згоду Користувача з цією угодою та прийняття на себе зобов'язань слідувати інструкціям щодо використання Сервісів, а також відповідальності за дії, пов'язані з використанням Сайту.

2.6. Здійснюючи доступ до Foodbay і укладаючи таким чином цю Угоду, Користувач гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Угоди, в тому числі є повнолітньою і повністю дієздатною особою, або неповнолітньою особою, оголошеною за рішенням уповноваженого органу повністю дієздатною (емансипація) або неповнолітньою особою, яка досягнула чотирнадцяти років і яка отримала письмовий дозвіл в установленій законом формі від батьків або інших законних представників на укладення Угоди. Foodbay вправі в будь-який час вимагати від Користувача надання інформації та документів, що підтверджують права і повноваження, як зазначено вище.

2.7. Сервіси, що надаються на Foodbay в будь-який момент можуть змінюватися, доповнюватися, оновлюватися, змінювати форму і характер функціональних можливостей без попереднього повідомлення Користувача, у зв'язку з чим їх використання пропонується в режимі «як є», тобто в тому вигляді і обсязі, в якому вони надаються Foodbay в момент звернення до Сервісів Користувачів. Foodbay має право при необхідності на власний розсуд припиняти (тимчасово або остаточно) надання Сервісів (або яких-небудь окремих функцій у рамках Сервісів) всім Користувачам в цілому або окремому Користувачеві, зокрема, без попереднього повідомлення.

3. Реєстрація на Сайті

3.1. Користувач має право розміщувати Оголошення, а також користуватися окремими Сервісами після Реєстрації на Foodbay.

3.2. При Реєстрації зазначаються Облікові дані, які Користувач вибирає самостійно. Після внесення даних для Реєстрації Користувач отримує електронний лист на адресу електронної пошти, вказану при Реєстрації, що містить активне гіперпосилання, перехід по якій необхідний для підтвердження Реєстрації на Сайті. Реєстрація облікового запису здійснюється на адресу електронної пошти Користувача одноразово. Повторна Реєстрація облікового запису на Сайті з використанням раніше вказаної при Реєстрації адреси електронної пошти не допускається. Користувач може змінити Облікові дані в Особистому кабінеті на Сайті.

3.3. Користувач зобов'язаний стежити за збереженням своїх Облікових даних і не розголошувати їх третім особам. Користувач не має права передавати свої Облікові дані третім особам, а також прямо або побічно дозволяти третім особам використовувати Облікові дані для авторизації на Foodbay, за винятком осіб, які діють від імені та в інтересах Користувача або отримали такі Облікові дані на підставі відповідних угод з Користувачем.

3.4. Будь-яка дія, вчинена з Особистого кабінету Користувача з використанням його Облікових даних вважається діянням, скоєним самим Користувачем або уповноваженою ним особою і встановлює обов'язки і відповідальність для Користувача щодо таких дій, включаючи відповідальність за порушення цієї Угоди, вимог законодавства щодо Товару, інформація про яке розміщується Користувачем на Foodbay.

3.5. Користувач зобов'язаний негайно змінити Облікові дані, якщо у нього є причини підозрювати, що ці дані були розкриті або можуть бути використані неуповноваженими ним третіми особами.

3.6. Foodbay має право використовувати наявні технічні рішення для перевірки правильності інформації, наданої Користувачем при використанні Foodbay. Foodbay не може гарантувати, що Користувач дійсно є тим, ким представляється, а також що інформація, надана Користувачем на Foodbay, відповідає дійсності. Foodbay рекомендує Користувачам спілкуватися з можливими контрагентами, Продавцями і Покупцями, використовуючи для цього всі інструменти, доступні на Foodbay, бути уважними та обережними при здійсненні операцій і виборі Продавця.

3.7. Foodbay має право заблокувати доступ Користувача до Особистого кабінету з одночасним припиненням розміщення та показу його Оголошень або без такого. Foodbay вправі в будь-який час припинити та/або обмежити доступ Користувача до Сервісів, а також заблокувати або видалити обліковий запис Користувача на Сайті без можливості її відновлення.

3.8. Перегляд Оголошень та іншої інформації, розміщеної на Foodbay у відкритому доступі не вимагає реєстрації та/або авторизації Користувача, однак при вчиненні таких дій Користувач у будь-якому випадку зобов'язаний дотримуватися положень Угоди.

4. Відомості, що надаються Користувачами

4.1. В рамках використання Foodbay Користувач зобов'язується надавати тільки достовірні Відомості і несе відповідальність за надану їм інформацію. Користувач зобов'язується своєчасно актуалізувати Відомості за допомогою їх редагування на Foodbay. Foodbay вправі запитувати, а Користувач зобов'язаний надавати за таким запитом документи та інформацію, необхідні для визначення Користувача як сторони Угоди та/або сторони, що використовує відповідний Сервіс, а також документи, що підтверджують достовірність поданих Відомостей і правомірність використання/пропозиції Товару та/або зв'язок Користувача з зазначеним в Оголошенні Товаром.

4.2. У процесі користування Сервісами Foodbay (у тому числі при Реєстрації, взаємодії з іншими Користувачами через інтерфейс Foodbay, розміщення Оголошень, перегляді сторінок Foodbay тощо), Користувач самостійно та добровільно приймає рішення про надання Foodbay або розміщення у відкритому доступі персональних та інших даних Користувача (прізвище, ім'я, по батькові або псевдонім Користувача, адресу електронної пошти, номер мобільного телефону, а також будь-яка інша інформація, надана Користувачем, у тому числі інформація що міститься в повідомленнях іншим Користувачам через форму зворотнього зв'язку в інтерфейсі Foodbay, інформація про дії Користувача на Foodbay тощо) для цілей виконання Угоди, а також цим заявляє про свою згоду на обробку Foodbay і його афілійованими особами персональних та інших даних Користувача, їх передачу (у тому числі транскордонну передачу на територію іноземних держав, які забезпечують належний захист прав суб'єктів персональних даних) для обробки іншим Користувачам і/або третім особам, діючим за дорученням Foodbay, у тому числі для цілей: надання консультаційної підтримки Користувачам у зв'язку з використанням Сайту, перевірки Оголошень на предмет відповідності з Угодою, доставки повідомлень іншим Користувачам, одержання статистичних і аналітичних даних для поліпшення функціонування Foodbay і/або Сервісів, розширення спектру надаваних Сервісів, отримання інформаційних і/або рекламних повідомлень Foodbay або третіх осіб, попередження або припинення незаконних та/або несанкціонованих дій Користувачів або третіх осіб, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства Російської Федерації. Foodbay приймає всі необхідні заходи для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб.

4.3. Вся інформація (незалежно від того, чи відноситься така інформація законодавством Російської Федерації до персональних або інших даних, що підлягає захисту відповідно до законодавства Російської Федерації, чи ні), розміщена Користувачем на Foodbay, розміщується їм для реалізації Користувачем його майна та/або послуг та/або в інших інтересах Користувача і, відповідно, Користувач розміщує ту чи іншу інформацію про себе виключно в своїх інтересах, в тому числі для полегшення встановлення зв'язку з Користувачем.

Розміщуючи на Foodbay Оголошення, Користувач робить Відомості, зазначені в Оголошенні, загальнодоступними і розуміє, що розміщена інформація публікується на Foodbay у відкритому доступі, тобто доступна для ознайомлення будь-якому відвідувачу Foodbay (необмеженому колу осіб) на території всіх країн світу, де є можливість використання мережі Інтернет і доступу до сайту, відповідно Користувач розуміє і приймає на себе всі ризики, пов'язані з таким розміщенням інформації, в тому числі, включаючи, але не обмежуючись: ризик потрапляння адреси електронної пошти в списки для розсилки спам-повідомлень, ризик попадання адреси електронної пошти до різного роду шахраям, ризик попадання телефонного номера до SMS-спамерів і/або SMS-шахраїв та інші ризики, що випливають з такого розміщення інформації.

4.4. Foodbay не зобов'язано здійснювати попередню перевірку Відомостей будь-якого виду, що розміщуються та/або розповсюджуються Користувачем за допомогою Foodbay. Foodbay має право на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні і/або розповсюдженні їм будь-яких Відомостей або видалити будь-які Відомості, які розміщені Користувачем на Foodbay. Користувач усвідомлює та згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з розміщенням та розповсюдженням будь-яких Відомостей, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності такого.

4.5. Foodbay не надає консультацій з питань, що не належать до Foodbay, що вимагає професійної оцінки та/або не входять до компетенції Foodbay.

4.6. Звернення Користувача до Foodbay з питань, пов'язаних з використанням Foodbay, розглядаються в порядку, передбаченому на Сайті. Взаємодія Foodbay з Користувачем в рамках розгляду звернення Користувача здійснюється з використанням вказаногої Користувачем адреси електронної пошти.

4.7. Foodbay має право не розглядати звернення Користувача: які не містять інформацію і документи, необхідні для розгляду звернення; містять неправдиву інформацію і (або) документи, що не володіють ознаками достовірності; щодо питань, за якими раніше від Foodbay була спрямована відповідь Користувачу (повторні звернення); містять образи, погрози або звернення, викладені в різкій негативній формі; направлені з порушенням інших умов і порядку розгляду звернень, передбачених Foodbay.

5. Обов'язки Користувача

5.1. Користувач зобов'язується діяти виключно у відповідності з чинним законодавством і Угодою Foodbay, а також нести відповідно до законодавства Російської Федерації повну відповідальність за власні дії та бездіяльність на Foodbay і при використанні Сервісів.

5.2. Доступні Користувачеві Сервіси Foodbay можуть бути використані виключно в цілях, для яких такі Сервіси призначені Foodbay. Користувачеві забороняється використовувати Сервіси, а також будь-яку отриману на Сайті інформацію не за призначенням.

Foodbay вправі в будь-який час на свій розсуд проводити вибіркову перевірку Оголошень, повідомлень Покупців, які направляються Продавцям через форму зв'язку Foodbay та/або умов використання Користувачами Сервісів на предмет дотримання Угоди, в тому числі в автоматичному режимі з використанням програмних засобів. У разі виявлення порушень, а також при отриманні інформації від третіх осіб про такі порушення або виявленні сукупності ознак, які можуть свідчити на думку Foodbay про порушення, Foodbay має право призупиняти або припиняти доступ Користувача до тих чи інших Сервісів, включаючи відхилення або блокування Оголошення та/або доступ до Особистого кабінету.

За одноосібним рішенням Foodbay блокування Оголошень і/або облікових записів на Сайті може бути тимчасовим або постійним, залежно від обсягу та кількості Користувачем порушень цієї Угоди та інших, встановлених Foodbay, правил використання Сайту. У разі усунення Користувачем його порушень Foodbay має право відновити заблоковані раніше Оголошення або доступ до облікового запису Користувача на Сайті.

5.3. Користувач зобов'язується не використовувати автоматичні та інші програми для отримання доступу на Foodbay без письмового дозволу Foodbay. Без дозволу Foodbay також не допускається використання, поширення, копіювання та/або витяг з Foodbay ручним або автоматичним способом (з використанням програмних засобів) будь-яких матеріалів або інформації (включаючи Оголошення, тексти описів Товару, фотографії та інше).

5.4. Використання комп'ютерних програм, що дозволяють переглядати або розміщувати на Foodbay Оголошення, минаючи звичайний порядок розміщення Оголошень (наприклад, використання програм з автозавантаження Оголошень), за відсутності письмового дозволу Foodbay суворо заборонено і може призвести до припинення та/або зупинення публікації Оголошень, блокування доступу в Особистий кабінет і/або до Foodbay.

5.5. Користувач зобов'язується

-не вживати ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Foodbay;

-не копіювати, не відтворювати, змінювати, розповсюджувати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Foodbay (крім Відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Foodbay і будь-якої третьої сторони;

-не перешкоджати роботі Foodbay, а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, з метою заблокувати або обмежити доступ на Foodbay.

5.6. З метою припинення або запобігання порушення Угоди Користувача та/або заподіяння шкоди Foodbay (наприклад, DDoS-атаки або інші хакерські атаки, неавторизоване Foodbay використання програмних засобів, у тому числі для завантаження Оголошень і інше), Foodbay вправі обмежувати доступ Користувачів або третіх осіб до Foodbay шляхом блокування доступу до Foodbay відповідної ip-адреси або діапазону ip-адрес.

5.7. Для цілей доступу до окремих Сервісів на Foodbay Користувачем можуть використовуватися надані їм унікальні ідентифікатори (набір символів) Користувача, обліковий запис на Сайті, Оголошення, Товару тощо.

5.8. Здійснюючи доступ до Foodbay, Користувач висловлює свою згоду на отримання рекламної інформації, розміщеної на Foodbay третіми особами. Користувач розуміє і погоджується, що Foodbay не визначає зміст і не несе відповідальності за таку інформацію, включаючи сайти, посилання на які можуть міститися у відповідних матеріалах.

5.9. Користувач Foodbay зобов'язується не використовувати будь-які дані, надані іншим Користувачем, без письмового дозволу особи, яка такі Відомості розмістила, або без підтвердження іншим способом права використовувати такі Відомості. Всі відомості, отримані Користувачем про інших Користувачів у зв'язку з використанням Foodbay, можуть бути використані лише для здійснення та виконання угод щодо Товарів. Таким чином, Користувачеві забороняється використовувати електронну адресу, або номер телефону іншого Користувача для цілей прямої рекламної розсилки або іншої розсилки небажаних електронних повідомлень, а також для інших протиправних дій або дій, що здійснюються без відома та/або згоди іншої сторони.

Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Сервіси передбачають обмежений доступ до деякої контактної інформації інших Користувачів. Право використання Відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цією Угодою.

5.10. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача, у зв'язку з використанням останнім Сервісів та/або розміщеними ним Оголошеннями, Користувач зобов'язаний пред'являти ці вимоги належній особі (Продавцю) і вирішувати претензії самостійно та без участі Foodbay.

5.11. Користувач розуміє та приймає, що Foodbay не завжди перевіряє інформацію, опубліковану на Foodbay Користувачами. Деякі дані, що містяться в Оголошеннях, можуть здатися образливими, небезпечними, неправильними або що вводять в оману. Foodbay рекомендує Користувачам дотримуватися обережності і покладатися на здоровий глузд при використанні інформації на Foodbay. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може видавати себе за іншу особу, бути неповнолітнім, розміщувати спотворену інформацію і т. д.. Використання Сервісів передбачає, що Користувач усвідомлює та приймає ці ризики, а також погоджується, що Foodbay не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку інших Користувачів.

5.12. Користувач зобов'язується дотримуватися обачності при виборі контрагента, під свою відповідальність приймає рішення про угоду, виходячи з факту розміщення Оголошення на Foodbay, самостійно засвідчити, що пропозиція, продаж та/або придбання якого-небудь Товару в Оголошенні на Foodbay є дійсною і легальною.

6. Обмін інформацією при використанні Сайту

6.1. Повідомлення Foodbay, призначені для Користувачів, публікуються для загального доступу на Foodbay та/або розсилаються індивідуально за електронними адресами, наданими Користувачами при Реєстрації або розміщені Оголошень на Сайті. При цьому Користувач розуміє, погоджується, що розсилаються повідомлення та/або їх окремі частини можуть мати рекламний характер, а також можуть містити рекламні, інформаційні та інші повідомлення контрагентів Foodbay. Повідомлення, опубліковані на Foodbay, вважаються доставленими Користувачу з моменту їх публікації.

6.2. Повідомлення Користувачів, призначені для Foodbay, пересилаються способами, запропонованими на Foodbay, включаючи форму зворотного зв'язку для звернень на Сайті.

6.3. Повідомлення Користувача Продавцю можуть бути спрямовані за допомогою спеціально запропонованої форми зв'язку з Продавцем, при використанні якої повідомлення надсилається на електронну адресу Продавця, вказану при Реєстрації або розміщені Оголошення.

6.4. Здійснюючи доступ до Foodbay, Користувач висловлює свою згоду з тим, що Foodbay та адміністратор сайту www.foodbay.com, на якому можуть бути опубліковано Оголошення, можуть направляти Користувачеві електронні листи (e-mail) та/або короткі повідомлення (SMS), які зазначені ним на Foodbay, відповідно, адресу електронної пошти або телефонний номер і, як те, включаючи, але не обмежуючись: повідомлення стосовно Товарів і/або Оголошень, в тому числі, пропозиції щодо укладення угоди від інших Користувачів, пропозиції та повідомлення іншого інформаційного та/або рекламного характеру Foodbay або компаній-партнерів Foodbay, а також передавати третім особам адреси електронної пошти та телефонні номери для цілей направлення зазначених повідомлень.

7. Гарантії та відповідальність

7.1. Користувач несе відповідальність за дії, вчинені на Сайті, у відповідності з чинним законодавством Російської Федерації, включаючи відповідальність за зміст розміщеної інформації, і порушення прав третіх осіб щодо Товарів та/або інформації, розміщеної на Сайті.

7.2. Користувач несе відповідальність щодо запропонованих Товарів та укладених у зв'язку з ними угод, за вибір контрагентів для угод і наслідки які випливають з угод>. Всі угоди щодо Товарів укладаються між Користувачами безпосередньо. Foodbay не є учасником і/або посередником операцій, що здійснюються Користувачами виходячи з інформації, отриманої на Foodbay, Foodbay не контролює і не несе відповідальності за такі операції.

7.3. Foodbay є інструментом, який надає можливість Користувачам розміщувати Оголошення щодо Товарів, реалізація та/або придбання яких дозволені законом та Угодою. При цьому Foodbay не завжди перевіряє Оголошення, які були розміщені Користувачами. Таким чином, якість, безпеку, законність і відповідність Товару його опису, а також можливість Продавця продати та/або Покупця придбати Товар знаходяться поза контролем Foodbay. У зв'язку з чим, Foodbay не несе відповідальність за зміст інформації, наданої Користувачами, включаючи утримання Оголошень, використання Користувачами товарних знаків, логотипів третіх осіб та умов пропозиції Продавця.

7.4. Foodbay не несе відповідальності за втрату інформації Користувачем, а також за спотворення інформації або втрату повідомлення, одержуваного з використанням форм зв'язку на Сайті.

7.5. Враховуючи принципи побудови і функціонування мережі Інтернет, Сервіси надаються «як є», це означає що Foodbay не надає жодних гарантій стосовно Сервісів, зокрема, Foodbay не гарантує Користувачу, що:

-Сервіси, їх прямий або непрямий ефект і якість, будуть відповідати вимогам і цілям Користувача;

-Сервіси будуть надаватися безперервно, надійно і без помилок;

-Результати, які будуть отримані за допомогою використання Сервісів, будуть точними, надійними і відповідати очікуванням Користувача.

7.6. Користувач погоджується, що Foodbay не несе відповідальності за можливі збитки, завдані особі у зв'язку із вжиттям запобіжних заходів або запобігання порушень на Foodbay, пов'язаних з обмеженням/блокуванням доступу Користувачів до Сайту, а також ip-адрес згідно п. 5.6. цієї Угоди.

7.7. Користувач приймає і згоден, що надана Foodbay можливість направлення повідомлення Користувачу за допомогою форми зв'язку на Сайті може бути використана будь-якими третіми особами в цілях, відмінних від здійснення угоди з Користувачем без будь-якого впливу і контролю з боку Foodbay. У зв'язку з цим, Foodbay не несе відповідальності за користування іншими Користувачами і/або автоматизованими системами (роботами) розміщеної на Foodbay форми для відправлення повідомлень Користувачам, так само як і за користування ними телефонними номерами, розміщеними Користувачем на сторінках Foodbay.

7.8. При використанні Покупцями форми зв'язку з Продавцем на Сайті Foodbay не може гарантувати доставку такого повідомлення Покупця і коректність електронної адреси, зазначеного самостійно Продавцем.

7.9. Foodbay не несе відповідальності за невиконання чи утруднення у виконанні зобов'язань за обставин непереборної сили, наслідки яких неможливо уникнути або подолати.

7.10. Foodbay ніяк не пов'язане з будь-якою інформацією, яка надається Користувачем, включно зміст Оголошень, наданої та/або розміщеної Користувачами на Foodbay, і не зобов'язане здійснювати перевірку змісту, достовірності та безпеки такої інформації або її компонентів, а також її відповідність вимогам діючого законодавства та наявності в Користувачів необхідного обсягу прав на її розповсюдження та/або використання.

7.11. Розміщені Користувачами Відомості можуть містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх зміст сайтів, так само як і будь-яка інформація третіх осіб не перевіряються Foodbay на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). Foodbay не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач має доступ у зв'язку з використанням Foodbay, а також за доступність таких сайтів або інформації і наслідки їх використання Користувачем.

8. Інтелектуальні права

8.1. Володарем виняткових прав на Foodbay і Мобільні додатки, включаючи, але не обмежуючись на доменне ім'я, розміщений на Сайті логотип, товарний знак Foodbay, бази даних, всі технічні розробки, які дозволяють здійснювати використання Сайту є Foodbay. Користувач або інша особа не має права використовувати Foodbay, Мобільні програми або Сервіси способами, не передбаченими справжньою Угодою без письмового дозволу Foodbay, у тому числі здобувати Відомості в будь-якій формі не передбаченими Угодою способами. Виключні права на результати інтелектуальної діяльності, включені до складу Відомостей, наданих Користувачами, належать відповідним Користувачам і правовласникам.

8.2. З метою виконання даної Угоди, проведення конкурсів, акцій, анонсування та інформування Користувачів та інших подібних заходів, здійснення законних прав та інтересів Foodbay та забезпечення функціонування Foodbay, Користувач надає Foodbay діюче повсюдно, безстрокове право використовувати Відомості (включаючи фотографії, тексти описів Товару, товарні знаки, логотипи тощо) будь-яким способом на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях протягом всього терміну дії виключного права, а також передавати таке право третім особам. Користувач дозволяє використання матеріалів у складі Відомостей без зазначення імені автора, а також гарантує, що надані Відомості не порушують будь-яких прав третіх осіб, в тому числі виключних прав.

9. Термін дії Угоди

9.1. Ця Угода вступає в силу з моменту початку користування Користувачем Сервісами Foodbay, незалежно від факту Реєстрації Користувача або розміщення Оголошення на Foodbay, і діють безстроково.

9.2. Користувач має право припинити доступ до свого Особистого кабінету без можливості відновлення такого доступу. У цьому випадку Користувач не має права здійснювати повторну Реєстрацію у тому числі, з використанням у складі Облікових даних вказаної Користувачем раніше на Foodbay адреси електронної пошти.

Foodbay залишає за собою право на власний розсуд припинити доступ Користувачу, який порушує цю Угоду, а також умови будь-якого з Сервісів, інших правил, що регламентують функціонування Foodbay, до Сервісів як в цілому, так і в будь-якій частині, в тому числі припинити або призупинити доступ Користувачу в Особистий кабінет. Користувач, доступ якого до Сервісів був припинений, або Відомості якого перестали бути дійсними, не має права створювати новий обліковий запис на Сайті повторно (у тому числі з використанням вказаної Користувачем раніше на Foodbay адреси електронної пошти) без особливого дозволу Foodbay. Користувач не має права використовувати для доступу на Foodbay Облікові дані іншого Користувача.

10. Передача прав

10.1. Foodbay залишає за собою право, а Користувач справжнім дає свою згоду на це, передати свої права і/або обов'язки за цією Угодою Користувача, як в цілому, так і в частині, третій стороні.

10.2. У разі передачі прав і/або обов'язків, як в цілому, так і в частині, по цій Угоді третій стороні, третя сторона має право надавати аналогічні або схожі послуги на іншому сайті.

11. Спори і чинне законодавство

11.1. При вирішенні всіх суперечок за цією Угодою застосовується чинне законодавство Російської Федерації.

11.2. Через безоплатність використання Сервісів, що надаються Користувачу у рамках цієї Угоди, положення законодавства про захист прав споживачів не підлягають застосуванню до відносин між Користувачем і Foodbay.

11.3. Всі суперечки, що виникли в рамках цієї Угоди, повинні бути передані на розгляд суду відповідно до територіальної підсудності за місцем знаходження Foodbay (м. Москва).

11.4. Визнання певних частин цієї Угоди недійсними не скасовує дію інших положень цієї Угоди.

 

Товариство з Обмеженою Відповідальністю "ФУДБЕЙ ТРЕЙД"  ТОВ "ФУДБЕЙ ТРЕЙД"

Найменування: ТОВ "ФУДБЕЙ ТРЕЙД" ИНН7714421215 КПП771401001 ОГРН5177746382083

Банк: АТ «Альфа-Банк»

Р/Р: 40702810701300016085 Кор/рахунок: 30101810200000000593 БИК: 044525593

Юр. адреса:  125252, м. Москва, Ходинський бульвар, буд. 13, кв. 131

ПІБ представника: Маркарян Валерій Гарикович                       Посада: Генеральний Директор