Przemysł rolniczy

Filtrować
Marka Nie ważne

Rolnictwo było i pozostaje głównym producentem żywności. Jego funkcjonowanie nie jest możliwe bez odpowiedniego zaplecza rolniczo-przemysłowego, zajmującego się obsługą tej sfery działalności. Specjalistyczne maszyny i urządzenia sprawiają, że produktywność wzrasta. W tym celu Foodbay oferuje urządzenia, wpływające na rozwój tej sfery.

Gałęzie przemysłu rolniczego

Zaopatrzenie ludzkości w produkty spożywcze jest bardzo ważne. Do najważniejszych gałęzi rolnictwa należą hodowla zwierząt, rybołówstwo, uprawa roli. Pierwsze dwie różnią się między sobą rodzajem wytwarzanych produktów. Do rozkwitu branży niezbędne jest wyposażenie techniczne. Podstawowe kierunki działalności przemysłu rolniczego:

Przemysł rolniczy

  • Produkcja  żywności, obejmująca wszystkie sfery rolnictwa;
  • przetwórstwo, przechowywanie, transport produktów;
  • branża obsługująca, dostarczająca środki, wyposażenie, maszyny.  

Wsparcie techniczne i automatyzacja wszystkich etapów produkcji sprzyja rozwojowi rolnictwa oraz  zwiększeniu wielkości produkcji artykułów spożywczych. Na stronie Foodbay znajduje się różnorodne wyposażenie i środki, potrzebne wszystkim rodzajom przemysłu rolniczego. Należą do nich:

  • Produkty rolne;
  • maszyny rolnicze;
  • wyposażenie i sprzęt rolniczy;
  • pasza dla zwierząt hodowlanych;
  • agrochemia;
  • opakowania i pakowanie;
  • urządzenia i maszyny specjalistyczne, olej napędowy i oleje.

Przemysł rolniczy jest wyposażony we wszelkie niezbędne maszyny dzięki krajowym markom: YUZHMASH, Charkowska Fabryka Traktorów, Kirovsky Zavod oraz zagranicznym producentom:  Bosch, Tetra Pak, Kompo i innym.

W asortymencie znajdują się urządzenia, maszyny oraz środki, które w pełni zaspokajają potrzeby przemysłu rolniczego. Oferowana jest ziemia pod uprawę. Nawozy, ziemia, środki ochrony roślin. Do hodowli zwierząt – nieruchomości, różnorodne pasze, urządzenia do przetwórstwa surowca.    

Gdzie można nabyć wyposażenie dla przemysłu rolniczego

Na stronie Foodbay oferujemy towary dla wszystkich gałęzi rolnictwa. Odwiedzający mogą znaleźć potrzebne wyposażenie lub wystawić swój towar na sprzedaż. W asortymencie znajdują się wyroby, pomagające w rozwoju przemysłu rolniczego. Katalog prezentuje krajowe i zagraniczne firmy.