Filtrować
Marka Nie ważne

Do wykonywania specjalnych procesów w rolnictwie wykorzystywane są specjalistyczne maszyny. Są to maszyny, które wykonują roboty ziemne, drogowe i budowlane. Oprócz rolnictwa takie maszyny są używane w gospodarce komunalnej. Nabyć maszyny o różnym zastosowaniu można na stronie Foodbay.    

Rodzaje i charakterystyka maszyn specjalistycznych

Oprócz ciągników, kombajnów, siewników w rolnictwie są wykorzystywane również inne specjalistyczne maszyny. Są one potrzebne do wykonywania procesów w zakresie prac przygotowawczych i obsłudze gospodarstwa.

Maszyny specjalistyczneTę kategorię stanowią następujące rodzaje specjalistycznych maszyn:

  • Koparki;
  • maszyny drogowo-budowlane;
  • spycharki;
  • maszyny leśne;
  • komunalne.

Na stronie oprócz nowych można również kupić używane maszyny specjalistyczne w dobrym stanie. Do budowy dróg używane są równiarki, rozściełacze do asfaltu i betonu itd. Pomagają one również remontować już istniejące pokrycie dróg. Koparki wykonują roboty ziemne i załadunek materiałów sypkich. Takie specjalistyczne maszyny rolnicze służą do kopania fundamentów, układania rurociągów (np. wodo- i gazociągów), spulchniania kamienistej gleby.   

Spycharki uczestniczą w budowie konstrukcji hydraulicznych, zagospodarowaniu gruntów, rekultywacji ziemi. Do maszyn leśnych należą skiddery, tartaki, forwardery itd. Komunalne maszyny specjalistyczne dla rolnictwa pomagają utrzymać porządek w gospodarstwie. Różne rodzaje maszyn są wykorzystywane do odśnieżania, sprzątania śmieci, oczyszczania kanalizacji itd. Istnieją wielofunkcyjne urządzenia z różnym zawieszanym wyposażeniem na bazie ciągników. Zmieniając wyposażenie maszyny można wykonywać kilka procesów. Na przykład wykonywać zadania ładowarki czołowej, kosiarki do trawników, pługu śnieżnego.

Jak dokonać zakupu specjalistycznych maszyn rolniczych

Korzystając z usług strony Foodbay można znaleźć potrzebną maszynę. Oferowane są tutaj towary o różnym przeznaczeniu firm z Rosji i innych krajów. Korzystając ze strony można sprzedać swój towar lub nabyć niezbędny towar. Platforma oferuje specjalistyczne maszyny rolnicze takich marek, jak Bosch, Agromash, «Mińska Fabryka Traktorów Białoruś» i inne.